MENU
Aula_close Layer 1

Fokusområder

På Langelinieskolen har vi særligt fokus på to områder

Faglighed

Vi ser muligheder for læring i næsten alt, hvad vi gør og muligheder i læring på mange måder.

På Langelinieskolen underviser vi med afsæt i læringsmål. 

Tidligere var der mål for en hel klasse – nu underviser vi ud fra mål for den enkelte elev.

Tidligere var det emnet og aktiviteten der var det styrende – nu er det læringsmålene, der er det styrende.

De faglige vejledere i dansk og matematik giver sparring til lærere og pædagoger og er tovholdere i forhold til udviklingen i skolens fagudvalg og fagteam.

Vi tilstræber at gennemføre differentieret undervisning, således at alle bliver udfordret ift. deres faglige niveau. 

En målsætning er, at der er opstillet læringsmål for alle forløb og at eleverne arbejder med meningsfulde opgaver og problemstillinger.

Undervisningen planlægges i team, så den enkelte lærer og pædagogs kompetencer kommer bedst muligt til gavn for elevernes læring.

 

Inklusion

Langelineskolen er en skole for alle børn.

Alle har ret til at være en del af fællesskabet på skolen og i fritidsinstitutionen. 

Alle har deres særlige udfordringer, deres særlige behov og deres særlige måder at lære på.

Skolens praksis har fokus på, at skabe og udvikle åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer, med faglig, social og personlig udvikling for alle.

En meget vigtig værdisætning for os på Langelinieskolen er, at skolen skal være en skole for alle – og for os betyder det, at alle elever skal være værdige deltagere i skolens lærings- og trivselsfællesskaber.