Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Supportenhed

Supportenhed

SPK er en supportenhed i Københavns Kommune med særlig viden om høretab. Supportenhedens primære formål er at understøtte inklusion af døve og svært hørehæmmede i førskoletilbud og specialklasser. Supportenheden tilbyder derfor praksisnær support i form af f.eks. kurser, observation, feedback, aktionslæringsforløb, coaching og sparring til pædagoger og lærere. Derudover rådgiver SPK på enkeltbarnsniveau i Københavns Kommune.   

Supportenheden kan tilbyde vejledning i visuel kommunikation til lærere og pædagoger i daginstitutioner, almen- og specialskoler og fritidstilbud, som døve og svært hørehæmmede førskolebørn samt skoleelever fra København benytter.  

Derudover kan børn i førskolealderen med høretab f.eks. tilbydes at komme på besøg i indskolingsklasserne i SPK- afdelingen på Langelinieskolen, deltage i ture og i udvalgte aktiviteter m.m., så barnet også tilbydes sprog og læring i et tegnsprogsmiljø.