MENU
Aula_close Layer 1

Sigrid Hansen Legat

Sigrid Hansens Legat uddeles til piger, der er døtre af enlige mødre. Det er desuden et krav at pengene bruges til uddannelsesformål. Piger med tilknytning til Langelinieskolen har fortrinsret. 
Pigerne kan søge første gang det år, de går i 9. klasse og de efterfølgende tre år. Legatet kan modtages flere år i træk.

Hvordan søges legatet?

  • Piger, der opfylder betingelserne (piger i skolens nuværende 9.klasser og elever, der har forladt skolen inden for de seneste tre år) kan i oktober måned henvende sig til eller sende ansøgning til lærer Charlotte Stjerne på mail: uvgmcbvj@undervisning.kk.dk eller skolens kontor på mail: langelinieskolen@kk.dk eller ved at ringe til skolen på tlf.: 3528 9696
  • Vær opmærksom på at det er ansøgeren, der skal skrive ansøgningen
  • Legatet annonceres i Berlingske Tidende og Politiken først i oktober.