Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Til PPR, rådgivere, lærere og pædagoger

Til PPR, rådgivere, lærere og pædagoger 

Med barnets optimale læring og udvikling i centrum har SPK specialiseret sig i en lang række specialpædagogiske tiltag så som: 

  • Specialklasserække med individuelle hensyn og handleplaner 
  • Undervisning med avanceret kommunikation for elever, der taler og bruger tegnsprog 
  • Etablering af overskuelige specialpædagogiske læringsmiljøer  
  • Kurser for lærere i almenskoler 
  • Rådgivning af professionelle  
  • Visuel understøttelse af undervisning 

Målgruppen   

Specialkommunikation i undervisning og fritid er særligt relevant i forhold til elever med udfordringer, der gør det svært for børnene at forstå og anvende talesprog på grund af et konstateret høretab eller en diagnosticeret tilstand, så som APD, Landau-Kleffner, autismespektrumforstyrrelse, CHARGE, Usher eller særlige sproglige vanskeligheder. Ligeledes gælder det for elever med andre indlæringsvanskeligheder, at de har stort udbytte af f.eks. visuelt understøttende metoder, der gør det nemmere for dem at koncentrere sig i undervisningen. Med et historisk afsæt i ”Døveområdet”, har SPK over lang tid opbygget en vidensbase og et dedikeret hold af undervisere og pædagoger. 

 

Hvis du har ansvar for en elev, der har vanskeligheder forbundet med mangelfuld kommunikationsevne eller forsinket sprogtilegnelse og er du interesseret i at hente ny viden og erfaring, er du velkommen til at kontakte os. Som en integreret del af distriktsskolen Langelinieskolen, med specialklasserække og som en supportenhed, der understøtter Københavns Kommunes samlede inklusionsindsats kan SPK tilbyde undervisning, bistand og ydelser efter aftale. Da SPK også er et regional/kommunalt skoletilbud, modtager SPK børn fra hele landsdelen.  

Kontakt afdelingsleder Frank Holmkvist på mail: we1u@kk.dk eller på mobil +45 2424 6126.

Døveområdet 

Uden hørelse: Tegnsprog er en sikker vej  

I 1817 blev det lovbestemt, at alle landets døve børn skulle modtage undervisning. I de første mange år lå Det kongelige Døvstumme-Institut i København i en gård i Sølvgade. Lederen af instituttet var lægen Peter Atke Castberg, som i en årrække havde vist stor interesse for døve og blandt andet havde været på en toårig studierejse i Europa, hvor han havde studeret undervisning af døve børn. Grundtanken i Castbergs undervisningsmetode var, at man måtte møde den døve med et tegnsprog, som både kunne bruges til at udvikle den døves ånd og egne sig til indføring i modersmålet. Tegn, skrift og håndalfabet blev for ham den sikreste vej til at udvikle børnene kognitivt og emotionelt. Den 30. april 1823 døde Castberg, og samme år flyttede instituttet til en ejendom i Stormgade. Her var der heller ikke plads nok. I 1839 flyttede instituttet med 88 elever ud til en helt ny bygning på Østerbro, hvor Skolen på Kastelsvej (SPK) ligger den dag i dag. 

Samtidig blev der oprettet andre skoler og institutioner for døve og hørehæmmede børn i Danmark. Det samlede tilbud til børn, unge og voksne blev i daglig tale omtalt som Døveområdet.

Med hørelse: Talesprog er målet  

Siden 1993 har hospitaler i Danmark tilbudt operation til børn og voksne med høretab – som oftest et Cochlear Implant. De avancerede indopererede høreapparater har gjort det muligt for mange børn og voksne at udvikle talesprog ved hjælp af hørelsen. Tegnsproget som pædagogisk metode har dermed fået ny status i professionelle sammenhænge. Over tid har institutioner og skoler, der rummer børn og unge med hørenedsættelse, eksperimenteret med sprogformer og kombinationer af tegn, visuelle metoder, teknologiske hjælpemidler, særlige høretræningskoncepter m.m. Kompleksiteten på området er stor, fordi de pædagogiske indsatser skal tilpasses det enkelte menneske. SPK er en del af det professionelle netværk omkring børnene og de unge. Med fokus på Sprog, Pædagogik og Kommunikation har SPK en landsdelsdækkende funktion med skole- og fritidstilbud, samt rådgivning og kurser til forældre og professionelle. SPK er også en supportenhed i Københavns Kommune, som en del af kommunens inklusionsindsats.