Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til et nyt skoleår

Langelinieskolen august 2021

                                                            Velkommen til et nyt skoleår

Vi håber, at alle har haft en god sommer, og vi glæder os til at se jer alle til starten på et nyt skoleår.

Selvom corona forsat er noget vi alle må forholde os til, så håber vi, at det kommende skoleår bliver et skoleår, hvor corona kun i meget begrænset omfang kommer til at sætte dagsordenen for undervisningen på skolen.

Vi vil inddrage de positive erfaringer fra det seneste skoleår, fx ift. at færre voksne i indskolingens bygninger om morgenen, som giver en mere rolig opstart på undervisningen, og ift. at afholdelse af flere møder online kan spare arbejds- og forældretid.

Vi opfordrer fortsat børn og voksne til brug af håndsprit ved skolens indgange og har dette skoleår et generelt fokus på den gode hygiejne.

Inden vi gik på sommerferie, fik vi ansat to nye afdelingsledere på skoledelen, og dermed byder vi velkommen til Rikke Torp Villumsen, der er ansat som afdelingsleder for vores udskoling - 7. til 9. klasse, og velkommen til Malene Meyer, der er ansat som ny afdelingsleder i vores indskoling.

Fremover er det skolens souschef Sanne Top og afdelingsleder Malene Meyer, der udgør den daglige ledelse af vores indskoling på Kastelsvej, og skoleleder Kristian Borg og afdelingsleder Rikke Torp Villumsen, der udgør den daglige ledelse af skolens mellemtrin og udskoling i Holsteinsgade.

Fra skoleårets start er rettighedsrådets fokus at få sammensat et ny rettighedsråd. Eleverne sidder i rådet i to år, og det er lykkes os at skabe et flow således, at halvdelen af rådet udskiftes hvert år, så der fortsat sidder nogle elever i rådet med et års erfaring.

Størstedelen af rettighedsrådets besætning består af elever mellem 3.-9. årgang. Derudover er lærere, pædagoger, skolebestyrelse og ledelse også repræsenteret i rådet.

Rettighedsrådet sender en invitation ud til skolens elever (3.-9. årgang), når det er tid til at ansøge om at blive medlem af rettighedsrådet. Møderne kommer til at ligge den sidste mandag i måneden kl. 12-13.15.

Med afsæt i den aktuelle coronasituation afholder vi i år ikke det store fælles eftermiddags- og aftenarrangement i forbindelse med skolens fødselsdag, hvor skolens forældre tidligere også var med. Fødselsdagen fejres i år kun for eleverne i skoletiden klassevis – med teaterforestilling og andre aktiviteter.

Det vigtigste fokus for os det kommende skoleår er at få alle klasser og elever, samt medarbejdere tilbage til skolens fællesskab og til en skolehverdag med trivsel og læring.

Det faglige fokus vil det kommende skoleår blandt andet være på faget matematik og på opstart i løbet af efteråret med nye vejledere ift. elever med særlige faglige forudsætninger.

Et andet fokusområde er i dette skoleår på elevinddragelse, hvilket fx vil være vigtigt, når vi dette skoleår også skal genstarte processen med udvikling af skolens læringsmiljø for eleverne fra 5. til 9. årgang i Holsteinsgade.

I kan læse mere om alle skolens fokusområder i den nye skoleplan, der er lagt her på skolens hjemmeside.

Og så håber vi, at alle elever får et godt, sjovt og lærerigt skoleår.

                                                                           Med de bedste hilser

                                                                              Langelinieskolen