Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til et nyt skoleår

Langelinieskolen august 2023

                                                                          Velkommen til et nyt skoleår

Vi håber, at I alle har fået slappet godt af og nydt sommeren og nu er klar til et nyt og godt skoleår på Langelinieskolen. 

For elever starter skoleåret starter mandag d. 7. august, hvor eleverne fra 1. til 9. klasse møder kl. 9. Og mandag kl. 10 glæder vi os også til at sige velkommen til de nye børnehaveklasseelever og deres forældre.  

Fra tirsdag den 8. august følger klasserne deres almindelige skema, der ligger på AULA. 
Personalet har op til skolestarten været i gang i en lille uge, og vi glæder os nu til at skabe den bedste start på skoleåret, møde eleverne og høre om sjove ferieoplevelser og meget andet, og så ser vi alle frem mod et nyt og spændende skoleår på Langelinieskolen. 

Som en del af forberedelsen til det kommende skoleår, har personalet været til oplæg om ’Den grønne handlingsplan’ for de københavnske folkeskoler. Vi ser derfor også frem til at arbejde med at blive en mere klimabevidst skole - i en storby, der har som mål at blive en mere grøn by. 

Dette skoleår starter en ny type lærerpraktikanter på vores skole, nemlig førsteårsstuderende, der fremover skal være tilknyttet vores skole hele deres første studieår, en ugentlig skoledag. Således vil der både på Holsteinsgade og på Kastelsvej hver tirsdag hele skoleåret være otte studerende, der deltager i undervisningen. 
Derudover har vi løbende praktikanter fra meritlæreruddannelsen og 3. og 4. årspraktikanter fra læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole.

Vi oplever altid, at det udvikler vores skole at have praktikanter, og det giver inspiration og viden om den nyeste teori. Den slags nye tanker og spørgsmål er noget, der altid giver gode perspektiver ind i vores skole og som både udfordrer os og gør os bevidste og stolte af vores praksis med at lave folkeskole for alle børn. 

I år har vi på skolen særlig pædagogisk/didaktisk fokus på at arbejde med Aktionslæring, Co-teaching og Feedbacksamtaler med eleverne. 
Og så vil vi i år starte med LØFT-timer for alle klasser fra 7. til 9. årgang, hvor klasserne har ekstra tolærer-fagtimer i dansk og matematik, med fokus på at løfte eleverne fagligt uanset deres faglige niveau. 
 
Sidste skoleår startede vi med ’Mobil-fri-skole’ for alle skolens elever, og det forsætter også dette skoleår, hvor vi skal evaluere og tilrette, og sikre at hele skolen er ombord. 

Vi er stolte over, at vores skole også dette skoleår har en afdeling for flygtningebørn fra Ukraine, men håber samtidig på, at der snart må blive fred i deres land. 
Når elevernes danske er stærkt nok, vil de langsomt blive udsluset til skolens almindelige klasser, eller til deres egen distriktsskole.  

I vores afdeling SPK, er der elevtilgang, og derfor starter der dette skoleår 25 elever i vores helt unikke tilbud til børn med høretab, og hvor eleverne får mulighed for at have en skoledag, hvor der også er tegnsprog. 

I august måned er der to kommunale høringer ift. ’Bylivsgadeprojekter’ omkring skolen to matrikler. Fra skolens side håber vi meget på at projekterne realiseres.                                  
Projektet ’Holsteins Have’ ved skolens matrikel i Holsteinsgade er spændende, særligt fordi skolens elever på nuværende tidspunkt desværre har alt for lidt plads til at bevæge sig i deres pauser. Gennemføres projektet vil det give helt nye muligheder for skolens ældste elever.                                                                                                                                          
Projektet ved Kastelsvej er meget vigtigt for skolens yngste elever, fordi dette projekt vil betyde en forbedret trafiksikkerheden omkring skolens indskoling. 

Endnu et nyt skoleår med mange nye projekter for store og små er nu i gang.  
Og så glæder os vi over, at vi er mange om at forme vores skole; elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse.  

Vel mødt til et spændende skoleår!

                                                                           Med de bedste hilser

                                                                              Langelinieskolen