Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling og SPK

Indskolingen på Kastelsvej  

På Kastelsvej 58 går Langeliniebørnene fra børnehaveklasse til og med 4. klasse og skolens elever på SPK i skole og fritidsklub.

Hos os starter børnene deres skoleliv i grønne og alsidige udearealer, der inviterer til mange forskellige slags lege, og som muliggør undervisning i andre rammer end blot klasselokalet.  

Undervisningen i indskolingen og begyndelsen af mellemtrinnet fokuserer på at lære at gå i skole, at blive en samlet klasse, at finde sig selv i fællesskabet og at lære at lære. Således er tryghed en hjørnesten, som er udgangspunktet for god læring, sunde klasser og et godt børneliv.  

Skolegangen hos os starter sammen med vores børnehaveklasseteam, som skaber fundamentet for en sikker skolestart med trivsel, klassefællesskab og faglighed.
Vi har gennemgående klasselærere fra 1. til 4.klasse, og vi har skolepædagoger med i skolen i mange timer fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Det tætte samarbejde mellem medhjælper, skolepædagog og lærerteam er med til at sikre en god overgang fra skoletid til fritid.   

Området omkring skolebygningerne tilbyder børnene mange små og store legesteder, der både giver mulighed for leg i åbne vider, og mulighed for at finde stille legesteder til fordybelse.  

På Kastelsvej, ud mod ’Ho Chi Min-stien’, har vi en gammel, smuk og vild forstanderhave, med et grønt læringsrum med højt til himlen. Med dette unikke læringsmiljø, søger vi at inddrage det grønne element i undervisningen og i KKFOtiden. Børnene bruger haven i alle forskellige årstider, hvor de både kommer med KKFOen og i skoletiden, i tilrettelagte faglige forløb.    

I undervisningen og i de pædagogiske aktiviteter, er lærere og pædagoger organiseret i teams omkring hver årgang, for at hver klasse kan have så få voksne og så få skift som muligt. En organisering der lægger op til emneundervisning og tætte relationer mellem voksne og børn. Vi planlægger flere årlige emneuger, hvor børnene arbejder sammen, både på den enkelte årgang og på tværs af årgangene.

Vi har månedlige samlinger, som årgangenes elever og lærere skiftes til at planlægge. Skolens elever fra SPK deltager ved samlingerne, hvor der tegnsprogstolkes, så alle kan være med.