Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Overbygning

Skolemiljøet i Holsteinsgade  

Når skolens 5. klasser flytter over til Holsteinsgade, starter de på en skole, hvor de skal gå fra at være store børn til at blive unge mennesker.

Vi er stadig i udvikling, sammen med eleverne, for at lave en skole som er den rigtige for dem, og som kan give de unge de bedste udskolingsår, med et lærings- og ungdomsmiljø, der er motiverende, engagerende og samlende.  

5.klasse er det klassetrin, hvor skolens elever har svømmeundervisning, og skolen sørger for bustransport til den lokale svømmehal.  

I Holsteinsgade har eleverne deres klasselokaler og faglokaler, og skolens ældste årgange har deres eget fællesmiljø på første sal i den nye bygning.

Skolens 6. klasser kan deltage i skolepatruljen for skolens mindste elever på Kastelsvej, og på samme klassetrin har eleverne mulighed for at lære om madlavning, egenkontrol, køkkenhygiejne mv., ved at hjælpe til i skolens EAT, der tilbyder sund og lækker skolemad til alle skolens elever.

Vi har månedlige samlinger, hvor eleverne får kulturelle oplevelser sammen, diskuterer ting de er optagede af eller optræder for hinanden. Vi har flere årlige fagfordybelsesuger, hvor skemaet brydes op, og klasserne drager ud i byen for at opleve ting eller ind i faglokalerne for at fordybe sig.  

Undervisningen i Holsteinsgade er tilrettelagt med forskellige arbejdsformer, så de unge oplever sig selv og deres kammerater i forskellige læringssituationer, for at de kan erfare, hvordan de hver især arbejder og lærer bedst.  

Lærerne arbejder sammen i årgangsteam for at udvikle spændende og solidt indhold til timerne, der samtidig inviterer til elevdeltagelse og et blik ud i verden.

Vi sigter efter at lave faglige forløb, som giver et fælles tredje til klasserne, udvisker forskellene mellem de unge, og på den måde får dem engageret omkring det at udvikle sig og lære. 

Som byskole tæt på Øresund og byens museer og parker, benytter vi mulighederne for at flytte undervisningen ud og hen, så snart det giver mening.